Annals of an abiding liberal

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith ed. by Andrea D. Williams.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
André Deutsch 1980 Storbritannien, London 384 sidor.
Houghton Mifflin Co. 1979 USA, Boston xiv, 384 sidor. 0-395-27617-9