Anne bär sig dumt åt

Författare
Pamela Wynne
(Bemynd. övers. av M. Isberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1925 Sverige, Stockholm 371s