Annika kesällomalla

Originaltitel
Annika på grönbete
Författare
Anna-Lisa Almqvist
(Anna-Lisa Almqvist suomentanut A.-M. Helminen)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Finland, Hämeenlinna 126 sidor. 951-23-1088-0