Annorlunda vardag - elevernas arbetssituation

Författare
Björn Sandgren
(Björn Sandgren, Barbro Andersson, Hans Lindahl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedag. inst., Göteborgs univ. 1978 Sverige, Mölndal 157 sidor. : tab.