Anonymi carmen mediaevale quod Ovidius puellarum vel De nuncio sagaci inscribitur

Författare
(Ed., praefatus est, annot. instruxit Gregor Lieberz)
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
P.D. Lang cop. 1980 Tyskland, Frankfurt am Main 180 sidor. 3-8204-6010-1