Another Venezuela? - some of the issues at stake

Författare
Claes Brundenius
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Research Policy Inst. Forskningspolitiska inst. 1978 Sverige, Lund 24 sidor.