Ansikt mot ansikt - fjernsynsserien som bok

Författare
Ingmar Bergman
(Ingmar Bergman overs. av Gunvor Nyquist)
Genre
Drama
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1976 Norge, Oslo 80 sidor. 19 cm 82-03-08591-1