Ansikt til ansikt - fascister og revolusjonære i India : ajourført med et tillegg om Bangladesh

Originaltitel
Ansikte mot ansikte
Författare
Lasse Berg
(Overs. af Leif Toklum)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1972 Norge, Oslo 179 sidor. : ill. 82-05-05413-4