Ansikten - Matthaeus Merian den yngres porträtt på Skokloster

Författare
Arne Losman
(Arne Losman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skoklosters slott, Kurirtr. 1996 Sverige, Bålsta, Katrineholm 84 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm