Ansvarsfull alkoholhantering

Författare
Urban Laurin
(Urban Laurin illustrationer: Mark Ingelse.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sellin & partner, Gästakad., Fälth & Hässler 2002 Sverige, Stockholm, Värnamo 283 sidor. ill. 22 cm
Sellin & partner, Fälth 1996 Sverige, Stockholm, Värnamo 265 sidor. ill., tab. 22 cm