Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 1996 - fördelade på ålder och kön

Författare
Sveriges läkarförbund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund 1996 Sverige, Stockholm 46 sidor. : ill.
Sveriges läkarförb. 1998 Sverige, Stockholm 47 sidor. : diagr., tab.