Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina

Författare
Carl von Linné
(Utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries.)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundquistska bokhandeln 1878 Sverige, Upsala [ii], 72 sidor. 23 cm.
Lundequistska bokh. 1878 Sverige, Upsala 72 sidor.
1878 Sverige, Upsala 72 sidor.
Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Sverige, Upsala 14 sidor. 43 cm