Anteckningar om den norska vensterns unionspolitik och dennas statsrättsliga karaktär under åren 1891-1902

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af H.L. Rydin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schultz 1902 Sverige, Uppsala 216 sidor.