Anteckningar om några norrländska ortnamn

Författare
Johan Nordlander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1889 Sverige, Stockholm