Anteckningar om nordiska namn (svenska, norska, danska, färöiska, isländska, finska och lapska) på Stellaria media (L.) Cyr

Författare
Veit Brecher Wittrock
(Veit Brecher Wittrock efter förf:s död utgivna av Rob. E. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Isaac Marcus 1918 Sverige, Stockholm 40 sidor.