Antigone Pjästext

Författare
Sofokles
(Sofokles ImetafsiriwaNa Jan Stolpe na Lars-Håkan Svensson tafsirii ya Kiswahili: Mohammed Zahran kommentarer av Jan Stolpe.)
Genre
Drama, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs stadsteater 2011 Sverige, Göteborg 90 sidor.
Dramaten 1975 Sverige, Stockholm 34 sidor.