Antigone - König Oidipus : Oidipus auf Kolonos : drei Tragödien

Författare
Sofokles
(Sophokles übertragen und erläutert von Ernst Buschor.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beck 1954 Tyskland, München 303 sidor.
Diederich 1916 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Jena 256 sidor.
1908 Tyskland, Berlin
Teubner 1908 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 43 sidor.
Winter 1842 Tyskland, Heidelberg 61 sidor.
Langenscheidt'sche Verlagsbuchhabdlung 18--? Tyskland, Berlin 184 sidor.