Antikvarisk förundersökning, General Ulfeldt 11, Kristianstads socken, Kristianstad kommun, Skåne

Författare
Katarina Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet i Skåne 2000 Sverige, Kristianstad 21 sidor. : ill.