Antimögelmedel i frukter och grönsaker, februari l974-juni 1976 - Fungicides in fruits and vegetables, February 1974-June 1976

Författare
Arne Andersson
(Arne Andersson och Sonja Mattsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk 1977, omsl. tr. 1976 Sverige, Uppsala 19 sidor. : tab. 25 cm