Antologija skandinavskoj fantastiki

Författare
(Sost. E. Arab-Ogly)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Molodaja gvardija 1971 Sovjetunionen (t.o.m. 1991), Moskva 384 sidor.