Anton Tjechov och det moderna dramat - - en studie av Tjechovs dramatiska teknik i hans fyra sista dramer

Författare
Arne Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Litteraturvetenskapliga inst. 1982 Sverige 24 sidor.