Antonio Gramsci 1891-1937 - intellektuell och politisk biografi

Originaltitel
Antonio Gramsci (1891-1937)
Författare
Antonio Santucci
(Antonio A. Santucci utgivare: Lelio La Porta förord: Eric J. Hobsbawm presentation: Joseph A. Buttigieg översättning: Gustav Sjöberg.)
Genre
Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Celander 2014 Sverige, Lund, Tyskland 205 sidor. 21 cm 978-91-87393-16-7