Antonio Gramsci - en politisk biografi

Författare
Quintin Hoare
(Quintin Hoare övers.: Gunnar Sandin.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkiv, Infotryck 1983 Sverige, Lund, Malmö 116 sidor. 19 cm