Antons första ridtur Punktskrift

Författare
Berit Härd
(Berit Härd.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 2002 Sverige, Enskede 27 sidor. tryckt punktskrift
Natur och kultur, Ljung 1997 Sverige, Stockholm, Örebro 16 sidor. färgill. 16 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-11-92946-9