Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter - en underlagsrapport till Livsmedelsverket

Författare
Linda Glimstedt
(Linda Glimstedt, Lutz Ahrens, Karin Wiberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2016 Sverige, Uppsala 73 sidor. 978-91-576-9431-7