Använd huvudet rätt

Hellre rätt slags information än mycket information! Använd huvudet rätt är en ny typ av lärobok, främst avsedd för C-kursen i svenska.Boken innehåller exempel på hur viktigt det är att lära sig välja och sovra bland information. Författarna visar hur man kan förvränga ett budskap genom ett skevt urval av fakta som i och för sig är sanna. Skillnaden mellan vardagligt och vetenskapligt tänkesätt förklaras samt vilken roll vetenskapliga teorier spelar.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Bengt Hansson, fil. dr
(Bengt Hansson, Pi Tuvesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademiförl., Västergötlands tr. 1996 Sverige, Göteborg, Skara iii, [1], 188 sidor. ill. (vissa i färg), diagr., tab. 24 cm