Använd huvudet!

Författare
Bengt Hansson, fil. dr
(Bengt Hansson, Pi Tuvesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Lund 132 sidor. med var. pag.