Anvend aldri arsenikk

Författare
Maria Lang
(Maria Lang oversatt av Svein Borgen)
Genre
Roman
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dreyer 1986 Norge, Oslo 192 sidor. 82-09-10270-2