Anvisning att rätt använda de läkemedel, som finnas upptagne i Pharmacopoea Castrensis borussica, af A.F. Hecker. I sammandrag öfversatt af N. Åkerman ... Stockholm 1813, tryckt i Marquardska tryckeriet

Originaltitel
nleitung zum zweckmässigen Gebrauche der einfachen und zusammengesetzten Arzneimittel, welche in der Pharmacopoea castrensis Borussica enthalten sind
Författare
August Friedrich Hecker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1813 Sverige, Stockholm [02] , 82 sidor. 8:o.