Anvisning till några homeopathiska cholera-medels användande

Författare
Jacob Liedbeck
(P.J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1848 Sverige, Stockholm 10 sidor.