Applied Mechanics, Materials and Mechanical Engineering

Författare
X. J. Zhao
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trans Tech Publications 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-3-03826-202-2