Applied visual Landsat inventories for water resources development - an Ethiopian case study

Författare
Rolf Å. Larsson
(Rolf Å. Larsson, Göran Hanson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1985 Sverige, Uppsala 33, 5, 6, 2 sidor. ill. 3 kartor, 5 bilder i pärmficka