Approached to object/background segmentation and object dimension estimation

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall, Fredrik Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Electrical Engineering, Linköpings universitet 2006 Sverige, Linköping 25 sidor.