Approximating the pareto optimal set using a reduced set of objective functions

Författare
Peter Lindroth
(Peter Lindroth, Michael Patriksson, Ann-Britt Strömberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg 22 sidor.