Approximativ beräkning av kapacitansen mellan sfär och plan samt mellan tvenne extrasidenta sfärer

Författare
Karl Nils Torsten Henning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954. Sverige, Härnösand