Aprilsol

Författare
Sivar Arnér
(Sivar Arnér.)
Genre
Bok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 225 sidor. 21 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-41333-5