Arbeta med människor med autismspektrumtillstånd - hantverket och den professionella rollen

Författare
Gunilla Gerland
(Gunilla Gerland illustrationer : Ossian Humble och Gunilla Gerland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pavus utbildning 2014 Sverige, Enskededalen, Estland 333 sidor. ill. 25 cm