Arbetareinstitutets mål

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström. Tal för Stockholms arbetareinstitut / af N. Linder)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1904 Sverige, Stockholm 16 sidor.
1896 Sverige, Stockholm 15 sidor.