Arbetarrörelsen och demokratin - dokumentation från en konferens på Checkpoint Dalälven den 18-20 oktober 1995

Författare
(Göran Hammer och Lars Holmstrand (red))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LO-distrikten i Mellansverige & ALFOFAK 1995 Sverige, Uppsala? 62 sidor. : ill.