Arbetarrörelsens krönika i ord och bild, 1881-1938 - en bokfilm

Författare
Gunnar Gunnarson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Stockholm 316 sidor.
1973 Sverige, Stockholm 316 sidor.
Tiden 1970 Sverige, Stockholm 300 sidor. ill. 28,5 cm.