Arbetarrörelsens krönika i ord och bild, 1939-1970 - en bokfilm

Författare
Gunnar Gunnarson
(Gunnar Gunnarson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1970 Sverige, Stockholm 320 sidor. ill. 28,5 cm.