Arbetarskydd för kvinnor - kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948

Författare
Annika Åkerblom
(Annika Åkerblom.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis, Univ.-bibl. distributör, Elander Gotab 1998 Sverige, Uppsala, Stockholm 150 sidor. ill. 25 cm