Arbetarskyddslagen i lydelsen 1 januari 1975

Författare
Hans Gullberg
(Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Hilding Starland med förord av Gunnar Danielson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 233 sidor.