Arbetarskyddslagen - kommentar och nya författningar

Författare
Hans Gullberg
(Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Hilding Starland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Bohusläningen 1977 Sverige, Stockholm, Uddevalla 244 sidor. 19 cm
Fören. för arbetarskydd, LiberFörlag, Bohusläningen 1976 Sverige, Stockholm, Uddevalla 235 sidor. 19 cm
1975 Sverige, Stockholm 233 sidor.
Föreningen för arbetarskydd, Allmänna förlaget, Seelig, Bohusläningen 1974 Sverige, Stockholm, Solna, Uddevalla 222 sidor.