Arbete åt alla - En utvärderande studie av ett projekt för långtidssjukskrivna

Författare
Mats Lundgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2007 Sverige, Falun