Arbete för funktionshindrade i det lokala IT-samhället - en analys av projektansatser

Författare
Stig Gustavsson
(Stig Gustavsson och Ulf Keijer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2003 Sverige, Stockholm 31 sidor. 91-7283-485-4