Arbete och lön

Författare
Elisabeth Wiberg
(Elisabeth Wiberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och Kultur 1944 Sverige, Stockholm 95 sidor.