Arbete och värdighet - en bok tillägnad Pehr G Gyllenhammar

Författare
(Med bidrag av Tore Browaldh ... huvudred.: Bo Ekman.)
Genre
Bok, Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Streiffert, Ljungföretagen 1985 Sverige, Stockholm, Örebro 183 sidor. ill. 22 x 24 cm