Arbete vid kemiskt och biologiskt laboratorium - några anvisningar och allmänna förhållningsregler

Författare
Lennart Carlsson
(Sammanställda av Lennart Carlsson, Magnus Johansoon, Börje Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Zoofysiologiska institutionen 1973 Sverige, Lund 49 sidor. : ill., tab.