Arbete vid textskärmar på tidningsföretag - en synergonomisk inventering

Författare
Ewa Gunnarsson
(Ewa Gunnarsson och Inger Söderberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Solna 39 sidor.